малеїновий ангідрид

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 6. Вплив температури на процес хімічного модифікування бітумів малеїновим ангідридом

Проведено процес хімічного модифікування окисненого бітуму виробленого на українському нафтопереробному заводі малеїновим ангідридом. Доведено, що найбільш суттєво впливає на модифікування - температура процесу. Підтверджено, що в процесі модифікування малеїновий ангідрид хімічно взаємодіє із складовими частинами окисненого бітуму. Показано, що за нижчих температур (до 403 К) процес модифікування відбувається за іншим хімізмом ніж за вищих температур.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 5. Використання малеїнового ангідриду для одержання спінених бітумів

В роботі досліджено можливість використання малеїнового ангідриду, як спінюючого агенту, для одержання спінених бітумів. За показниками збільшення об’єму в’яжучого та періоду розкладу піни встановлено оптимальний вміст малеїнового ангідриду. Із використанням малеїнового ангідриду, як спінюючого агенту, одержано спінений бітум, який використовувався для одержання двох зразків щебенево-мастикових асфальтобетонів, які відрізнялися між собою температурами змішування та ущільнення щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей.

Одержання бітуму, модифікованого низькомолекулярними органічними сполуками із нафтових залишків. 2. Модифікування бітумів малеїновим ангідридом

Розглянута можливість модифікування бітуму марки БНД 60/90 виробництва ПАТ Укртатнафта (Кременчук, Україна). Вивчено вплив кількості малеїнового ангідриду, тривалості процесу та температури на експлуатаційні характеристики модифікованого бітуму.

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF MODIFICATION OF PETROLEUM ROAD BITUMEN BY MALEIC ANHYDRIDE

The possibility of modification of oxidized petroleum bitumen 70/100 produced by JSC "Ukrtatnafta" (Kremenchuk, Ukraine) with maleic anhydride was studied. The influence of maleic anhydride amount, process duration, and temperature on the main physical and mechanical characteristics of modified bitumen was studied. The optimal amount of maleic anhydride introduction to bitumen was established. It is found that 2 wt. % maleic anhydride allows to increase the softening temperature of the modified bitumen (from 46 °C to 52 °C).

Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 1. інден-кумаронові смоли з карбоксильними групами

Коолігомеризацією ненасичених сполук, що містяться в легкій фракції кам‘яновугільної смоли (ЛФКВС) та її фракції, що википає за температур 423–463 К (ІКФ) з додаванням промислових мономерів розроблений метод одержання інде-кумаронових смол (ІКС) з карбоксильними групами. Як промислові мономери вивчені стирол, малеїновий ангідрид, гліцидилметакрилат та метакрилова кислота. Як ініціатор реакції вивчено 2,2`-азо-біс-(2-метилпропіонітрил) у вигляді 0,2М толуольного розчину.