Одержання інден-кумаронових смол з легкої фракції кам‘яно-вугільної смоли 1. інден-кумаронові смоли з карбоксильними групами

2017;
: ст. 509–516
Надіслано: Травень 12, 2017
Переглянуто: Травень 20, 2017
Прийнято: Серпень 15, 2017
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University
4
Gdansk University of Technology
5
Lviv Polytechnic National University
6
Lviv Polytechnic National University

Коолігомеризацією ненасичених сполук, що містяться в легкій фракції кам‘яновугільної смоли (ЛФКВС) та її фракції, що википає за температур 423–463 К (ІКФ) з додаванням промислових мономерів розроблений метод одержання інде-кумаронових смол (ІКС) з карбоксильними групами. Як промислові мономери вивчені стирол, малеїновий ангідрид, гліцидилметакрилат та метакрилова кислота. Як ініціатор реакції вивчено 2,2`-азо-біс-(2-метилпропіонітрил) у вигляді 0,2М толуольного розчину. Встановлено вплив природи мономерів, кількості ініціатора, температури та тривалості реакції на вихід та характеристику отримуваних ІКС. Структура синтезованих ІКС підтверджена ІЧ-спектроскопічними дослідженнями. Мас-хроматографічними дослідженнями встановлено конверсію ненасичених сполук в процесі одержання ІКС з карбоксильними групами.

[1] Wu, Y., Li, J., Xu, J. et al.: J. Shanghai Univ. Engl. Ed., 2010, 14, 313. https://doi.org/10.1007/s11741-010-0651-3

[2] Sokolov V.: Indene-Kumaronovye Smoly. Metalurgia, Moskva 1978.

[3] Pyshyev S., Grytsenko Y., Solodkyy S. et al.: Chem. Chem. Technol., 2015, 9, 359.

[4] Pyshyev S., Grytsenko Y., Danyliv N. et al.: Petrol. Coal, 2015, 57, 303.

[5] Pyshyev S., Grytsenko Y., Nikulyshyn I., Gnativ Z.: J. Coal Chem., 2014, 5-6, 41.

[6] Koliandr L., Andreeva V., Kovaleva N. et al.: Koks i Khimia, 1984, 6, 29.

[7] Koliandr L., Andreeva V., Kovaleva N. et al.: Koks i Khimia, 1980, 9, 31.

[8] Pyshyev S., Gunka V., Grytsenko Y., Bratychak M.: Chem. Chem. Technol., 2016, 10, 631.

[9] Lipatov Yu., Nesterov T.: Spravochnik po Khimii Polimerov. Naukova dumka, Kiev 1971.

[10] Bratychak M., Zubal O., Bashta B. et al.: Chem. Chem. Technol., 2017, 11, 180. https://doi.org/10.23939/chcht11.02.180

[11] ASTM- D36/D36M - 14e1. Standard Test Method for Softening Point of Bitumen (Ring-and-Ball Apparatus). https://www.astm.org/Standards/D36.htm