машинне навчання

Процеси та складові елементи аналізу великих даних у системах дистанційного навчання

Проаналізовано вплив пандемії на освітні процеси в Україні. Розглянуто проблемні моменти, які спостерігаються під час дистанційного навчання, позитивні та негативні фактори онлайн- освіти. Висвітлено чинники, які можуть призвести до конфліктних ситуацій в освітньому процесі та ускладнювати збирання та аналіз інформації. Запропоновано використовувати методи машинного навчання для аналізу великих даних у системах дистанційного навчання. Розглянуто метод аналізу головних компонент для зменшення розмірності обсягу вибірки та описано основні кроки, які потрібно виконати задля спрощення.

Stochastic machine learning modeling for the estimation of some uncertain parameters. Case study: Retardation factor in a radionuclide transport model

In the present work, we define a stochastic model using machine learning techniques to generate random fields of some uncertain parameters.  The proposed stochastic model is based on Bayesian inference and aims at reconstituting the parameters of interest and their credible intervals.  The main goal of this work is to define a model that estimates the values of the uncertain parameters known only by their distribution probability functions and some observed spatial measurements.  We note that this type of parameters may be associated with some mathematical models usually traduced by non-lin

Управління мережами мобільного зв’язку 5G за допомогою використання технологій штучного інтелекту

The article is devoted to the problem of excessive traffic of base station cells. In order to reduce the
impact of this problem on the quality of services of mobile network operators, it is proposed to use
artificial intelligence (AI) technology to analyze and predict the load on the network. AI is great for
wireless environments, as it has a lot of data available for analysis and obtaining certain patterns.
The article proposes a model of machine learning and neural network architecture for forecasting
the load on 5G cells.

Новітні технології маркетингових досліджень та аналізу ринку

У наш час все актуальнішими для успішності підприємств стають маркетингові дослідження. Проведення маркетингових досліджень знижує ризик прийняття неправильних рішень під час аналізу та розроблення маркетингових стратегій, планування і контролю маркетингової діяльності.

Density based fuzzy support vector machine: application to diabetes dataset

In this work, we propose a deep prediction diabetes system based on a new version of the support vector machine optimization model.  First, we determine three types of patients (noisy, cord, and interior) basing on specific parameters. Second, we equilibrate the clinical data sets by suppressing noisy and cord patients.  Third, we determine the support vectors by solving an optimization program with a reasonable size.

Acquisition and Processing of Data in CPS for Remote Monitoring of the Human functional State

Data acquisition and processing in cyber-physical system for remote monitoring of the human functional state have been considered in the paper. The data processing steps, strategies for multi-step forecasting evaluation metrics and machine learning algorithms to be implemented have been analysed and described. What is important, this way it will be possible to track the condition of the sick and response to the health changes in advance.

ЗАСТОСУВАННЯ ЗГОРТКОВОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ МЕЛАНОМИ ЗА ЗОБРАЖЕННЯМ НОВОУТВОРЕННЯ НА МОБІЛЬНОМУ ПРИСТРОЇ

Розглянуто сучасні методи для виявлення меланоми за зображенням новоутворення, проаналізовано їх переваги та недоліки. У статті продемонстровано прототип мобільного застосунку для виявлення меланоми за зображенням родимки на підставі згорткової нейронної мережі, котрий розробляється для операційної системи Android. Доповнено набір даних на підставі HAM10000 для навчання задля усунення незбалансованості класів та покращення показників точності мережі.

ТРЕНУВАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТАКСІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСОРІВ

Розглянуто особливості тренування нейронної мережі для прогнозування попиту на пасажирські перевезення таксі за допомогою графічних процесорів, що дало змогу пришвидшити процедуру навчання за різних наборів вхідних даних і конфігурацій апаратного забезпечення та його потужності. З'ясовано, що послуги таксі стають доступнішими для більшої кількості людей. Найважливішим завданням будь-якої компанії та водія таксі є мінімізація тривалості очікування нових замовлень та відстані до клієнтів на момент їх замовлення.

Розроблення рекомендаційної системи підбору фільмів

Розроблено рекомендаційну систему для пошуку фільмів на основі вмісту. Використано базу даних Mongo DB та утиліти з елементами машинного навчання для пришвидшення пошуку. Використання розробленої системи спрятиме економії часу при підбиранні фільмів за певними критеріями.

Метод розпізнавання символів на зображенні на основі згорткової нейронної мережі

Розроблено метод розпізнавання тексту - рукописного чи друкованого - на зображенні. Метод грунтується на емпіричному опрацюванні зображень у статистичних моделях машинного навчання та функціонування. Він забезпечує ефективне розв’язання задач двох класів: виявлення тексту на зображенні та розпізнавання тексту. Розроблено алгоритмічні підходи, що об’єднують ці два класи задач. Алгоритмічно-програмні засоби створено та протестовано для операційної системи iOS 11.0 та нових пристроїв компанії Apple – iPhone, iPad, які підтримують цю операційну систему.