мастильна рідина

Вибір оливної основи мастильних рідин для формування скловиробів ª

The characteristics of the commercial mineral oils produced in Ukraine, as well as straight-run oil distillates and extract of oil production is described. The mentioned products may be used as oil base of lubricants to form glassworks. The oils MS-20 and I-40 are found to be the best. Охарактеризовано товарні мінеральні оливи, вироблені в Україні, а також прямо- гонні оливні дистиляти і екстракти оливного виробництва, які можуть бути використані як оливна основа мастильних рідин для формування скловиробів. Встановлено, що найкращі властивості мають нафтові оливи МС-20 та І-40. 

Фізико-хімічні характеристики і термічна стабільність оливних основ мастильних рідин для виробництва виробів із скла

Наведено результати досліджень фізико-хімічних характеристик товарних мінеральних олив І-40 та МС-20, які можуть слугувати оливною основою мастильних рідин для змащення прес-форм у процесах виробництва склотари. Досліджено термічну стабільність олив та їх груп вуглеводнів. Встановлено, що олива І-40 містить смолисті речовини, які в процесах згорання будуть утворювати коксоподібні продукти ущільнення. Рекомендовано основою мастильних рідин використовувати оливу МС-20.