механізм державного управління

Формування механізмів державного регулювання земельних відносин в українській державі

На основі визначеного предмета, мети, методів, проаналізовано процес формування механізмів державного регулювання земельних відносин. Відповідно до методології наукового дослідження, проведено аналіз та визначено складові впливу середовища на засади земельних відносин в Україні. Визначено сутність тих трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державної політики України щодо формування досконалої моделі земельних відносин.

Проблематика державного управління у сфері медичної реабілітації у процесі трансформування національної системи охорони здоров’я

Досліджено сучасний стан державного управління у сфері медичної реабілітації. Звернено увагу на появу нових чинників впливу на ефективність державного управління у цій сфері внаслідок процесу трансформації національної системи охорони здоров’я. Визначено основні проблеми та напрями покращання механізмів державного управління у сфері медичної реабілітації як підсистеми національної системи охорони здоров’я.