Формування механізмів державного регулювання земельних відносин в українській державі

Authors: 

П. Пресіч

На основі визначеного предмета, мети, методів, проаналізовано процес формування механізмів державного регулювання земельних відносин. Відповідно до методології наукового дослідження, проведено аналіз та визначено складові впливу середовища на засади земельних відносин в Україні. Визначено сутність тих трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері державної політики України щодо формування досконалої моделі земельних відносин. Проведено комплексний розгляд теоретичних і практичних проблем формування механізмів державного регулювання земельних відносин як елементів системи публічного управління. Охарактеризовано основні засади раціоналізації державної політики землекористування.

  1. Ботезат О. П. Земельні ресурси як об’єкт державного управління / О. П. Ботезат // Держава та регіони [Текст]. — 2009. — № 4. — С. 20—23. — (Серія: Державне управління).
  2. Федоров М. М. Економічні проблеми земельних відносин у сільському господарстві [Текст] / М. М. Федоров. — К. : ІАЕ, 1998. — 263 с.
  3. Федоров М. М. Об’єктивна необхідність і основні методичні принципи удосконалення методики економічної оцінки земель / М. М. Федоров // Економіка АПК [Текст]. — № 5. — 2004. — С. 3—11.
  4. Федоров М. М. Організаційно-економічні передумови формування ринку земель сільськогосподарського призначення / М. М. Федоров // Економіка АПК [Текст]. — 2003. — № 1. — С. 25—31.
  5. Третяк А. Формування нової системи управління землями державної власності / А. Третяк, В. Кулініч // Землевпорядний вісник [Текст]. — 2009. — № 1 — С. 20—25.