мембрана

Целюлозні ацетатні порожнисті волокнисті мембрани з волокон стебла банана, покриті тіо2, для розкладу відпрацьованих текстильних барвників

Одержано целюлозні ацетатні порожнисті волокнисті мембрани з волокон стебла банана, покриті TiO2 (ЦАПВМ). Їх придатність як альтернативного матеріалу для розкладу відпрацьованого текстильного барвника доведено визначеними механічними властивостями, результатами аналізу FTIR, SEM, величинами термічного опору, продуктивності та ефективності розкладання. Ацетат целюлози (АЦ) синтезували з волокон стебла банана стадією набухання, реакцією ацетилювання та реакцією гідролізу. ЦА модифікували з використанням TiO2 різних концентрацій.

Хімічна, спектральна і морфологічна характеристика мембранно-очищених гумінових кислот, екстрагованих з лігніту

З використанням реактора періодичної дії з перемішуванням одержані гумінові речовини з лігніту вугільних родовищ Заранда (Керман, Іран). Для очищення гумінових кислот (ГК) від лужних екстрактів, отриманих з реактора, застосовано систему мембранної ультрафільтрації. За допомогою гравіметричного, елементного аналізів, а також УФ-спектроскопії, Фур‘є-спектроскопії, спектроскопії з індуктивно-зв‘язаною плазмою (СІЗП) та скануючої електронної мікроскопії досліджено характеристики очищених ГК. Гравіметричним аналізом встановлено, що чистота очищеної ГК була більше 95 %.

Tnt-based sulfonated polynaphthylimides useful as proton exchange membranes for fuel cells (pemfcs)

PEMFC Fuel Cell uses a polymer membrane as an electrolyte. It is used in all applications with dynamic loads, especially in mobile applications but also as combined heat and power units in households. The development of the membranes ion-conductivity has much increased over the last 30 years. Today “Nafion”-based membranes achieve a power density up to 1 W/cm² active area. In the last 10 years the successful adoption of the PEMFC in different prototypes could be demonstrated. For a market-introduction a few “teething problem” like life-time and costs have to be solved.

Особливості направленого формування структури і властивості високогідрофільних мембран на основі кополімерів полівінілпіролідону

Досліджено полімеризацію композицій гідроксіалкіл(мет)акрилатів з полівінілпіролідоном і синтезовані високо гідрофільні мембрани на їх основі. Досліджено основні властивості одержаних кополімерів, у т.ч. фізико-механічні та проникність. Виявлено взаємозв‘язок параметрів комплексоутворення між мономером та полівінілпіролідоном у вихідній композиції зі складом і структурними параметрами сітки кополімерів. Виявлені ефективні способи направленого формування структури і регулювання властивостей досліджуваних високогідрофільних мембран.

Дегідратаційне дифузійне випаровування етилацетат-водної суміші за участю саго/пвс композитних мембран з використанням методу Бокса-Вілсона

Показано можливість використання гідрофільних саго/ПВС (полівініловий спирт) мембран для дифузійного випаровування етилацетат-водної суміші. Досліджено вплив концентрації та температури вихідного потоку і тиску розчиненої речовини на коефіцієнт розділення і проникаючу здатність потоку з використанням методу крутого сходження (метод Бокса-Вілсона). З використанням методу центрального композиційного дизайну розроблено дизайн експерименту, проаналізовано ефективність дифузійного випаровування гомогенних саго/ПВСмембран, а також знайдено оптимальні умови процесу.

Застосування глутаральдегід-зшитих хітозанових мембран з відходів панцирів креветок для виробництва біодизелю з калофілевої олії

Для поліпшення якості і зниження вартості виробництва біодизельного палива проведено його очищення з використанням глутаральдегід-зшитих хітозанових мембран. Біодизель одержано перестерифікацією калофілевої олії з використанням кислотного каталізатора. Показано, що кількість гліцерину в біодизельному паливі перед процесом очищення становить 0,3014 ± 0,05 %. Після проведення очищення протягом 1 год. вміст гліцерину в біодизелі зменшується до 0,1429 ± 0,09 %.