мережна модель

Аналіз Метрик Для Інтелектуальних Інформаційних Систем

Проблема побудови метрик має вирішальне значення для розв’язку задачі кількісного оцінювання як систем об’єктів довільної природи в цілому, так і відношень, що описують зв’язки між складовими вказаних систем. В сучасних інформаційних системах моделюються предметні області, які містять об’єкти та системи складної будови. Мережна модель найбільш адекватна для опису навколишнього світу: вона відображає об’єкти та системи об’єктів довільної природи, що взаємодіють між собою. Фактично, будь-яку систему можна описати за допомогою мережної моделі.