метод змішування гідроксидів

Електричні та електрохімічні властивості катодного матеріалу lі[ni0.5co0.25mn0.25]o2

Розроблено метод змішування гідроксидів для приготування Lі[Ni0.5Co0.25Mn0.25]O2 з відповідних продуктів і вивчені його електричні та електрохімічні властивості. За допомогою рентгенівських дифракційних досліджень встановлено, що синтезований порошок має предомінантну (003) орієнтацію, яка відповідає гексагональної шаруватій структурі. За допомогою скануючої електронної мікроскопії встановлено, що середній розмір зерна є понад 1,0 мкм. Вимірювання імпедансу були проведені в діапазоні частот 1 Гц – 1 МГц за температур 303–373 К.