Електричні та електрохімічні властивості катодного матеріалу lі[ni0.5co0.25mn0.25]o2

Автори: 
Godavarthi Prathibha, Pitcheri Rosaiah, Bommireddy Reddy, Kapu Ganesh and Obili Hussain

Розроблено метод змішування гідроксидів для приготування Lі[Ni0.5Co0.25Mn0.25]O2 з відповідних продуктів і вивчені його електричні та електрохімічні властивості. За допомогою рентгенівських дифракційних досліджень встановлено, що синтезований порошок має предомінантну (003) орієнтацію, яка відповідає гексагональної шаруватій структурі. За допомогою скануючої електронної мікроскопії встановлено, що середній розмір зерна є понад 1,0 мкм. Вимірювання імпедансу були проведені в діапазоні частот 1 Гц – 1 МГц за температур 303–373 К. Показано, що залежність провідності від температури підпорядковується рівнянню Арреніуса, а розрахункова енергія активації становить 0,21 еВ. Досліджено електрохімічні властивості за допомогою циклічної вольтамперометрії і методу заряду-розряду.

[1] Weinstock I.: J. Power Sources, 2002, 110, 471.
[2] Santhanam R. and Rambabu B.: Int. J. Electrochem. Sci., 2009, 4, 1770.
[3] JeevanKumar P., JayanthBabu K. and Hussain O.: Adv. Sci. Eng. Med., 2012, 4, 190.
[4] Rosaiah P. and Hussain O.: Adv. Mat. Lett., 2013, 4, 288.
[5] Ra D. and Han K.: J. Power Sources, 2006, 163, 284.
[6] Choi J. and Manthiram A.: J. Power Soures, 2006, 162, 667.
[7] Liao P., Duh J. and Sheen S.: J. Electrochem. Soc., 2005, 152, A1695.
[8] Guo R., Shi P., Cheng X. and Sun L.: Electrochim. Acta, 2009, 54, 5796.
[9] Dai C., Ge H., Wang D. and Wong F.: J. Inorg. Chem., 2007, 23, 432.
[10] Rossen E., Jones C. and Dahn J.: Solid State Ionics, 1992, 57, 311.
[11] Dahn J., Von Sacken U. and Michal C.: Solid State Ionics, 1990, 44, 87.
[12] Liao P., Duh J. and Sheen S.: J. Electrochem. Soc., 2005, 152, A1695.
[13] Fey G., Wang Z. and Kumar T.: Ionics, 2002, 8, 351.
[14] Hwang B., Santhanam R. and Chen C.: J. Power Sources, 2003, 114, 244.
[15] Jonscher A.: Dielectric Relaxation in Solids. Chelsea Press, London 1983.
[16] Zhonghue L., MacNeil D. and Dahn J.: Electrochem. Solid State Lett., 2001, 4, A200.