метод змішування розплаву

Вплив наночастинок гідрофільного кремнезему на морфологію та механічні властивості компонентів типових шин

Вивчено вплив наночастинок гідрофільного кремнезему як нанонаповнювача на властивості протектора шин. Методом змішування розплаву виготовлено чотири сполуки, з кількістю нанонаповнювача 0, 1, 3 та 5 phr (частин наповнювача на сто частин гуми). Визначено фізико-механічні властивості одержаних сполук. За допомогою скануючої електронної мікроскопії з польовою емісією (Fe-SEM) встановлено структуру та морфологію поверхні. Доведено, що зразок, який містить 3 phr нанонаповнювача, має найкращі властивості.