методика сценарного аналізу ефективності стратегії підприємства

Оцінювання ефективності стратегії підприємства методами сценарного аналізу

Розроблено механізм оцінювання ефективності стратегії, що на відміну від існуючих дасть змогу врахувати множинний характер їх формування. Запропоновано до застосування матрицю вибору стратегії за допомогою застосування методик сценарного аналізу, що передбачає багатоваріантний та моноваріантний підходи до формування стратегій, а також методику, що дає змогу отримати об’єктивну оцінку ефективності стратегії врахуванням сценаріїв розвитку підприємства.