методика вимірювання

Політологічний аналіз основних методик вимірювання рівня демократії у світі

Розглянуто проблему вимірювання рівня демократичності політичного режиму країн світу. Проаналізовано 
як авторські підходи до визначення рівня демократії у світі, так і підходи та проекти міжнародних наукових та 
громадських установ. 

Технологія розпланувальних робіт і виконавчих знімань з використанням TPS

Вперше отримані формули для оцінки точності розбивки точок способом вимірювань щодо базової лінії. Науково обгрунтовані сфера застосування запропонованого способу і методика робіт.