Технологія розпланувальних робіт і виконавчих знімань з використанням TPS

1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Вперше отримані формули для оцінки точності розбивки точок способом вимірювань щодо базової лінії. Науково обгрунтовані сфера застосування запропонованого способу і методика робіт.

1. Відуєв М.Г. Інженерна геодезія / М.Г. Відуєв, Д.І. Ракітов. – К.: Держбудвидав УРСР, 
1959. – 251 с.
 2. ДБН Б В.1.3-2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві Геодезичні роботи у будівництві.  
3. Левчук Г.П. Прикладная геодезия. Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ / Г.П. Левчук, В.Е. Новак, В.Г. Конусов. – М .: Недра, 1981. – 438 с.