метиловий оранжевий

Адсорбція катіонних і аніонних барвників з водного розчину з використанням лушпиння соняшнику

Досліджено вилучення катіонного (діамантовий зелений) та аніонного барвника (метилоранж) із стічних вод, з використанням як адсорбенту лушпиння соняшнику. Дослідження проводили серіями за різних концентрацій розчину барвника, кількостей адсорбенту, значень рН, розмірів частинок та при різних значеннях часу контакту. Для обох барвників встановлено, що кількість видаленого барвника збільшується зі збільшенням часу та кількості адсорбенту і зменшується зі збільшенням концентрації барвника та розміром частинок. Час встановлення рівноваги змінювався залежно від умов досліджень.

Ультразвукова кавітація в очищенні стічних вод від азобарвника метилового оранжевого

Досліджено реаґентне оброблення моноазобарвника метилового оранжевого під дією акустичних коливань ультразвукового діапазону. Встановлено позитивний вплив кавітаційних явищ на швидкість мінералізації азобарвника (зростання на 13,4 %), порівняно із реаґентним обробленням розчину без дії ультразвукових коливань. На основі аналізу джерел інформації та результатів виконаних досліджень розроблено принципову технологічну схему кавітаційно-реаґентної мінералізації метилового оранжевого, основним апаратом якої є гідродинамічний струменевий кавітатор (масштабування для промисловості).