Адсорбція катіонних і аніонних барвників з водного розчину з використанням лушпиння соняшнику

2021;
: cc. 567–574
1
Chemical Engineering Department, Al-Nahrain University
2
Chemical Engineering Department, Al-Nahrain University

Досліджено вилучення катіонного (діамантовий зелений) та аніонного барвника (метилоранж) із стічних вод, з використанням як адсорбенту лушпиння соняшнику. Дослідження проводили серіями за різних концентрацій розчину барвника, кількостей адсорбенту, значень рН, розмірів частинок та при різних значеннях часу контакту. Для обох барвників встановлено, що кількість видаленого барвника збільшується зі збільшенням часу та кількості адсорбенту і зменшується зі збільшенням концентрації барвника та розміром частинок. Час встановлення рівноваги змінювався залежно від умов досліджень. Визначено, що оптимальна ступінь видалення діамантового зеленого становить 98 % за концентрації барвника 50 ppm, кількості адсорбенту 2 г\л, розмірі частинок 75 мкм та рН 7 за час 1 год порівняно з 54 % метилоранжу за оптимальних умов (концентрація барвника 10 ppm, кількість адсорбенту 4 г/л, рН 3 при однакових розмірах частинок і однаковому часі). Проведені кінетичні дослідження показали, що адсорбція визначається псевдомоделлю другого порядку і може бути описана ізотермою Лангмюра

 1. Srisorrachatr S., Sriromreun P.: AJChE, 2013, 13, 25. https://doi.org/10.22146/ajche.49722
 2. Vieira A., Santana S., Bezerra C. et al.: Chem. Eng. J., 2011, 173, 334. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.07.043
 3. Oguntimein G.: Adv. Res. Text. Eng., 2016, 1, 1.
 4. Ali A., Kovo A., Adetunji S.: JEAS, 2017, 7, 95-107. https://doi.org/10.4236/jeas.2017.72007
 5. Hashem A., Akasha R., Ghith A., Hussein D.: Energy Educ. Sci. Technol., 2007, 19, 69.
 6. Sun S., Wana W.: Biores. Technol., 2013, 140, 406. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.04.116
 7. Walker G., Hansen L., Hana J., Allen S.: Water Res., 2003, 37, 2081. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(02)00540-7
 8. Shaban M., Abdulla H., Mahmoud L., Ahmed A.: J. Polym. Res., 2019, 26, 181. https://doi.org/10.1007/s10965-019-1831-4
 9. Yi S., Sun G., Dai F.: Text. Res. J., 2019, 88, 1641. https://doi.org/10.1177/0040517517705631
 10. Tan B., Teng T., Omar A.: Water Res., 2000, 34, 597. https://doi.org/10.1016/S0043-1354(99)00151-7
 11. Wawrzkiewicz M., Hubicki Z.: Solvent Extr. Ion Exc., 2016, 34, 558. https://doi.org/10.1080/07366299.2016.1218694
 12. Konsowa A.: Desalination, 2003, 158, 233. https://doi.org/10.1016/S0011-9164(03)00458-2
 13. Tsui L., Roy W., Cole M.: Color. Technol., 2003, 119, 14. https://doi.org/10.1111/j.1478-4408.2003.tb00145.x
 14. Gupta V., Gupta B., Rastogi A. et al.: J. Hazard. Mater., 2011, 186, 891. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.11.091
 15. Krowiak A., Szafran R., Modelski S.: Desalination, 2011, 265, 126. https://doi.org/10.1016/j.desal.2010.07.042
 16. Ofomaja A., Ho Y.: Dyes Pigments, 2007, 74, 60. https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2006.01.014
 17. Ho Y.., Chiu W., Wang C.: Bioresource Technol., 2007, 96, 1285. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2004.10.021
 18. Wang X., Xia L., Tan K., Zheng W.: Environ. Prog. Sustain. Energy, 2012, 31, 566. https://doi.org/10.1002/ep.10582
 19. Chaparadza A., Hossenlopp J.: Water Sci. Technol., 2012, 65, 940. https://doi.org/10.2166/wst.2012.935
 20. Latif S., Rehman R., Imran M. et al.: J. Chem., 2019, 2019, 1. https://doi.org/10.1155/2019/6704953
 21. Nehaba S., Abdullah R., Oda A. et al.: Orient. J. Chem., 2019, 35, 1201. https://doi.org/10.13005/ojc/350341
 22. Ho Y., Chiang T., Hsueh Y. : Process Biochem., 2005, 40, 119. https://doi.org/10.1016/j.procbio.2003.11.035
 23. Santhi T., Manonmani S., Vasantha V., Chang Y.: Arabian J. Chem., 2016, 9, S466. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2011.06.004
 24. Cheruiyot G., Maina E.: Sci. African, 2019, 5, 1. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2019.e00116
 25. Sahmoune M., Ouazene N.: Environ. Prog. Sustain Energ., 2012, 31, 597. https://doi.org/10.1002/ep.10594
 26. Sun G., Xu X.: Ind. Eng. Chem. Res., 1997, 36, 808. https://doi.org/10.1021/ie9603833
 27. Efanov M., Klepikov A.: Chem. Nat. Comp., 2001, 37, 80. https://doi.org/10.1023/A:1017666913519
 28. Thinakaran N., Baskaralingam P., Pulikesi M. et al.: J. Hazard. Mater., 2008, 151, 316. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.05.076
 29. Farah J., EL-Gendy N., Farahat L.: J. Hazard. Mater., 2007, 148, 402. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.02.053
 30. Aksu Z., Donmez D.: Chemosphere, 2003, 50, 1075. https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00623-9
 31. Suteu D., Zaharia C., Malutan T.: J. Serb. Chem. Soc., 2011, 76, 607. https://doi.org/10.2298/JSC100721051S
 32. Dakhil I.: J. Kerbala Univ., 2013, 11, 5.
 33. Subbaiah M., Vijaya Y., Subba R. et al.: Desalination, 2011, 276, 310. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.03.067
 34. Teka T., Enyew S.: Int. J. Innovat. Sci. Res., 2014, 8, 106.