міцелоутворення

Кількісна та термодинамічна оцінка взаємодії йодиду гексадецилпіридинію і твіну-20 в змішаних водних розчинах і адсорбційних шарах

This article is devoted to the analysis within the framework of the theory of regular solutions interpartial interaction of hexadecylpyridinium iodide and Tween-20 in amolitude of the mixed aqueous solutions and at the interface phase solution – air. The structure is determined and values of the parameters of intermolecular interaction of surfactants and standard free energy Gibbs of mixed micellization and аdsorption layers are established.

Міцелізація й адсолюбілізація амфіфільних інвертабельних поліестерів

Методами вимірювання поверхневого натягу, солюбілізації і флуоресцентної спектроскопії показано, що поліестери на основі аліфатичних дикарбонових кислот і ПЕГ-1000 у водному розчині при концентраціях 10-7–10-4 % формують мономолекулярні міцели, які з підвищенням концентрації агрегують з утворенням полімолекулярних міцел. Досліджувані амфіфільні поліестери мають інвертабельні властивості, завдяки чому здатні реагувати на зміну полярності середовища й адсорбуватись на поверхні гідрофільних і гідрофобізованих частинок силіки.