мінеральний наповнювач

Вплив ультразвуку на закономірності одержання та властивості остеопластичних пористих композитів

Досліджено прищеплену кополімеризацію 2-гідроксіетилметакрилату до полівінілпіролідону у присутності мінеральних наповнювачів (гідроксіапатиту, монтморилоніту і воластоніту) під дією ультразвуку. Встановлено вплив ультразвуку, природи та кількості мінерального наповнювача на швидкість полімеризації і склад кополімерів. Ультразвук суттєво інтенсифікує процес полімеризації та активно впливає на формування складу кополімерів. Під дією його формується пористіша структура композитів навіть без використання спеціальних спінювальних агентів.

Полімер-силікатні композити з модифікованими мінералами

New polymer composites on the basis of epoxy resin and different fine dispersed mineral powders (andesite, bentonite, diatomite, liquid glass and quartz sand) were obtained and their mechanical (ultimate strength), thermal (temperature dependence of the softening) and water absorption properties were investigated. It was established that all properties of these materials were essentially improved, when the same fillers modified by tetraetoxysilane (TEOS) were used.