міжклітинне середовище

Some Kinetic Regularities of Intracellular Substance Extracting

Adequacy of mathematical model of the extraction process of cellular structure solid bodies (plant material) has been proved taking into account its anatomical structure, namely the presence of cellular and intercellular environment. Diffusion coefficients through the cellular membrane Dc and in intercellular environment Dт have been determined. Experimental verification of the accumulation of intracellular substances in intercellular environment during the extraction process flow has been made.

Про механізм екстрагування із твердих тіл клітинної будови

Доведено адекватність математичної моделі процесу екстрагування твердих тіл клітинної будови (рослинна сировина), враховуючи її анатомічну будову, а саме наявність клітинного та міжклітинного середовища. Експериментально підтверджено механізм екстрагування внутрішньоклітинної речовини в процесі перебігу екстракційного процесу. Підтверджено порядок коефіцієнту дифузії через клітинну оболонку – Dc та в міжклітинному середовищі Dт.

Щодо проблем вивчення біологічних процесів, ускладнених масообміном

Представлено результати вивчення процесу поглинання вуглекислого газу одноклітинними мікроводоростями. З‘ясовано стадії перебігу процесу, враховуючи особливості умов культивування, зокрема наявність клітинного та міжклітинного середовища. Встановлено константи, які конкретизують математичну модель поглинання вуглекислого газу з повітря клітинами мікроводоростей. Отримані рішення дають можливість прогнозувати кінетику процесу поглинання вуглекислого газу та проектувати обладнання для здійснення технологічного процесу очищення газових викидів за умов реалізації біотехнології на практиці.