міжкультурний діалог

Соціокультурні активи історико-культурної спадщини в українському суспільстві

Культура — це спосіб, у який розглядаємо нову модель суспільства, що основується на сталому розвитку. Пам’ятки історії та культури є джерелом історичного досвіду поколінь, що містить різнобічну інформацію про розвиток суспільства в минулому, сприяючи духовному розвитку особистості, формуванню сталого почуття належності до місцевої спільноти. Культурні здатності можуть забезпечити сталий розвиток суспільства, вплив через культурну участь — усвідомлення, толерантність, емпатію, почуття належності, довіру, солідарність.