Соціокультурні активи історико-культурної спадщини в українському суспільстві

2015;
: cc. 37 - 41
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук Національний університет «Львівська політехніка»

Культура — це спосіб, у який розглядаємо нову модель суспільства, що основується на сталому розвитку. Пам’ятки історії та культури є джерелом історичного досвіду поколінь, що містить різнобічну інформацію про розвиток суспільства в минулому, сприяючи духовному розвитку особистості, формуванню сталого почуття належності до місцевої спільноти. Культурні здатності можуть забезпечити сталий розвиток суспільства, вплив через культурну участь — усвідомлення, толерантність, емпатію, почуття належності, довіру, солідарність.

1. Андерсон Бенедикт «Уявлені спільноти». Міркування щодо походження й поширення націоналізму / Бенедикт Андерсон. — К. : Критика, 2001. 2. Біла книга з міжкультурного діалогу «Жити разом у рівності й гідності». Затверджена міністрами закордонних справ країн-членів Ради Європи на 118-й сесії Комітету міністрів. — Страсбург, 7 травня 2008 року. Режим доступу: http://www.model21.in.ua/files/bila_knyha_.pdf). 3. Габермас Юрґен. Залучення іншого: Студії з політичної теорії / Юрґен Габермас [пер. з нім. Андрій Дахній]. — Львів : Асторлябія, 2006. 3. Гантінгтон Самюел П. Протистояння цивілізацій та зміна світового порядку / Самюел П. Гангтінгтон / Пер. з англ. — Львів : Кальварія, 2006. 4. Гнатюк Оля. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність / Оля Гнатюк / пер. з пол. — К. : Критика, 2005. 5. Катаргіна Т. І. Історико-культурна спадщина національних меншин у Києві / Т. І. Катаргіна // Проблеми збереження історико-культурної спадщини Києва / Горбик В. О. (відповідальний редактор), Даниленко В. М., Денисенко Г. Г., Катаргіна Т. І., Кубальський О. Н., Федорова Л. Д. (науковий редактор) — К. : Інститут історії України, 2009. — С. 174–192. 6. Кримський С. Підсигнатурою Софії / Сергій Кримський. — К. : Києво-Могилянська академія, 2008. 7. Рей Мішлін. Дискусійні питання політики полікультурної освіти, тренування і навчання / Мішлін Рей / Пер. з англ. — Львів : ЗУКЦ, 2008. 8. Рябчук Микола. Дві України: реальні межі, віртуальні війни / Микола Рябчук. — К. : Критика, 2003. 9. Умови громадянства : зб. ст. / за ред. Барта Ван Стінбергена; пер. з англ., передм. та прим. О. О. Іваненко; Український центр духовної культури. — К. : [б. в.], 2005. 10. Яковенко Н. М. «Україна між Сходом і Заходом»: проекція однієї ідеї // Яковенко Н. М. // Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI–XVII ст. — К. : Критика, 2002. 11. Hinze Hans Martin Challenges and Possibilities. Museums in Globalized World. Available from: http://www.museums.org.ua/lectionHofstede,Geert (2001). Culture’s Consequences: comparing values, behaviors, dn institutions, and organizations across nations (2 ed). 12. Intercultural competences. Conceptual and Operational Framework. UNESKO, 2013. 13. Kymlicka Will. Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights / Will Kymlicka. — Oxford : Clarendon Press. — 1995. — 265 p.