моніторинг користувачів

Алгоритмічно-програмні засоби моніторингу часу роботи працівника за комп'ютером

У роботі досліджено алгоритмічні засоби моніторингу часу роботи працівника за комп’ютером. Наведено основні засоби для моніторингу, обґрунтовано доцільність використання таких засобів та умови, за яких їх потрібно використовувати. Наведено роботу найпоширеніших програмних моделей моніторингу та описано їхні переваги, недоліки, і проведено порівняння. Запропоновані алгоритмічно-програмні засоби моні- торингу, що дозволяють відстежувати діяльність користувача та вести облік часу, проведеного працівником за комп’ютером.