Алгоритмічно-програмні засоби моніторингу часу роботи працівника за комп'ютером

2022;
: cc. 59 - 66
1
Lviv Polytechnic National University, Computer Engineering Department
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

У роботі досліджено алгоритмічні засоби моніторингу часу роботи працівника за комп’ютером. Наведено основні засоби для моніторингу, обґрунтовано доцільність використання таких засобів та умови, за яких їх потрібно використовувати. Наведено роботу найпоширеніших програмних моделей моніторингу та описано їхні переваги, недоліки, і проведено порівняння. Запропоновані алгоритмічно-програмні засоби моні- торингу, що дозволяють відстежувати діяльність користувача та вести облік часу, проведеного працівником за комп’ютером. Вони базуються на моніторингу певних даних, таких як активність користувача та присутність користувача за комп’ютером.

  1. George J. F. “Computer-Based Monitoring: Common Perceptions and Empirical Results”. MIS Quarterly. Vol. 20. No. 4 (Dec., 1996). Pp. 459-480 (22 pages). DOI: https://doi.org/10.2307/249564.
  2. Moore A. D.  “Employee Monitoring and Computer Technology: Evaluative Surveillance v. Privacy”. Business Ethics Quarterly. Vol. 10. No. 3 (Jul., 2000). Pp. 697–709 (13 pages). DOI: https://doi.org/10.2307/3857899.
  3. Rosengren   C.   “Employee   monitoring   in   a   digital   context”.   In   book:   Digital   sociologies.   DOI: http://dx.doi.org/10.2307/j.ctt1t89cfr.18.
  4. What is Employee Monitoring Software. [Electronic resource].  –  URL: https://financesonline.com/employee- monitoring-software-analysis-features-benefits-pricing/  (accessed: 29 September 2022).
  5. Kushnir D. (2022). Methods and means for small dynamic objects recognition фnd tracking. Computers, Materials & Continua, 73(2), 3649–3655. DOI: https://doi.org/10.32604/cmc.2022.030016.