надлишок поверхні

Міжфазні та змочувальні властивості катіонних, аніонних і нейонних пар у присутності і відсутності лізоциму

З використанням тензиометрії досліджені фізико-хімічні властивості катіонних (СТАВ), аніонних (SDBS) і нейоногенних (ТХ-100) ПАР в присутності і відсутності лізоциму за різних температур. Встановлено, що величина надлишку поверхні (Γmax) зменшується із збільшенням температури для всіх трьох видів ПАР в присутності і відсутності лізоциму, але найбільш виражене зниження спостерігається на SDBS у порівнянні зі СТАВ і ТХ-100 у присутності лізоциму. Як і очікувалось, величина мінімальної площі на одну молекулу (Аmin) має протилежну тенденцію.