natural laws

Концепт прав людини: філософсько-правовий дискурс антитетичних позицій

Теоретичне розуміння та філософське осмислення всіх правових феноменів
розпочалося з традиційного поділу права на позитивне і природне, відтак вони у
загальній свідомості вважаються певними антиподами, які разом з тим є практично
найбільш значущими типами праворозуміння. Нам вдалося простежити те, що саме
інтенсивний розвиток гуманістичних ідей у контексті нових політичних та економічних
тенденцій обумовив виникнення доктрини “природних прав людини”. Дедалі більше
серед широкого загалу набирала популярності твердження про те, що кожен індивід уже

The problems of ontologically legal tenets

This paper investigates the ontological and legal dogma, their content and praxeological philosophical and legal projects in regulatory action. The main idea is the influence of the spiritual dimension of the physical implementation of the tenets of human action. Separately researched every form of implementation - compliance, performance, use, application. Particular attention is given to the application of the tenets of the theoretical and philosophical significance. Also considered and acts of metaphysical meaning.