нестаціонарний теплообмін

Нестаціонарний теплообмін під час капсулювання дисперсних матеріалів у стані псевдозрідження

Наведено експериментально-аналітичні дослідження процесу теплообміну під час капсулювання дисперсних матеріалів у стані псевдозрідження. Визначено коефіцієнти тепловіддачі під час нагрівання дисперсного матеріалу у стані псевдозрідження у залежності від швидкості повітря для різних типів матеріалів.