Ni-Co/гідроксиапатит

Електросинтез Ni-Co/гідроксиапатиту – каталізатора для виробництва водню – гідролізом водного розчину борогідріду натрію (NaBH4) Solutions

Електрохімічним методом синтезований каталізатор Ni-Co на основі гідроксиапатиту для виробництва водню з NaBH4. Показано, що електрохімічна комірка складається з джерела живлення постійного струму, карбонового анода і катода, і біполярної мембрани для розділення комірки на дві камери. Процес проводили за густини струму 61, 91 та 132 мА/см2 та тривалості електролізу 30, 60 та 90 хвилин. Проведено аналіз отриманих частинок за допомогою рентгенівської дифракції та скануючої електронної мікроскопії.