Електросинтез Ni-Co/гідроксиапатиту – каталізатора для виробництва водню – гідролізом водного розчину борогідріду натрію (NaBH4) Solutions

2021;
: cc. 389–394
1
Department of Chemical Engineering, Sebelas Maret University
2
Department of Chemical Engineering, Sebelas Maret University
3
Department of Chemical Engineering, Sebelas Maret University
4
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Science
5
Department of Chemistry, Faculty of Mathematics and Science

Електрохімічним методом синтезований каталізатор Ni-Co на основі гідроксиапатиту для виробництва водню з NaBH4. Показано, що електрохімічна комірка складається з джерела живлення постійного струму, карбонового анода і катода, і біполярної мембрани для розділення комірки на дві камери. Процес проводили за густини струму 61, 91 та 132 мА/см2 та тривалості електролізу 30, 60 та 90 хвилин. Проведено аналіз отриманих частинок за допомогою рентгенівської дифракції та скануючої електронної мікроскопії. Встановлено, що збільшення тривалості електролізу для утворення каталізатора Ni-Co/HA позитивно корелюється зі швидкістю реакції гідролізу NaBH4 для виробництва водню. Встановлено, що найбільший вихід водню досягається за щільності струму 92 мА/см2. Визначено, що реакція гідролізу NaBH4 є реакцією першого порядку з постійною швидкістю реакції (2,220–14,117)•10-3 л/(г•хв). Показано, що рівняння Арреніуса для реакцій гідролізу за температури від 300до 323 К має вигляд k = 6,5•10-6•exp(-6000/Т).

 1. Herrmann A, Mädlow A, Krause H.: Int. J. Hydrogen Energy, 2019, 44, 19061. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.06.014
 2. Moriarty P., Honnery D.: Int. J. Hydrogen Energy, 2019, 44, 16029. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.04.278
 3. Abe J., Popoola A., Ajenifuja E., Popoola O.: Int. J. Hydrogen Energy, 2019, 44,15072. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.04.068
 4. Kojima Y.: Int. J. Hydrogen Energy, 2019, 44, 18179. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.05.119
 5. Zhong H., Ouyang L., Ye J. et al.: Energy Storage Mater., 2017, 7, 222. https://doi.org/10.1016/j.ensm.2017.03.001
 6. Ali N., Yahya M., Mustafa N. et al.: Int. J. Hydrogen Energy, 2019, 44, 6720. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2019.01.149
 7. Wang Y., Li G., Wu S. et al.: Int. J. Hydrogen Energy, 2017, 42, 16529. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.05.034
 8. Pei Z. Wei, Wu C., Bai Y. et al.: Int. J. Hydrogen Energy, 2017, 42, 14725. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2017.04.124
 9. Seven F., Sahiner N.: J. Power Sources, 2014, 272, 128. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2014.08.047
 10.  de Vasconcelos B., Minh D., Nzihou P.:Catal. Today, 2018, 310, 107. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2017.05.092
 11. Malpica-Maldonado J., Melo-Banda J., Martínez-Salazar A. et al.: Int. J. Hydrogen Energy, 2019, 44, 12446. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.08.152
 12. Nur A., Jumari A., Budiman A. et al.: MATEC Web of Conferences. 2018, 156, 05015. https://doi.org/10.1051/matecconf/201815605015