нормативно-правове регулювання

Інноваційний розвиток та людський капітал України: тенденції, проблеми та перспективи

Досліджено сучасного стану науково-технічної та інноваційна діяльність в Україні на основі аналізу міжнародних рейтингів та вітчизняних інформаційних джерел, виявлено основні проблеми, що перешкоджають інноваційному розвитку України та людського капіталу, проаналізовано розроблені методичні підходи до прогнозування еволюції кадрового потенціалу вітчизняної науки на наступні десятиліття.

Legal economic order in Ukraine: an optimal combination of market self-regulation of economic relations of economic entities and state regulation of macroeconomic processes

The article examines: the legal economic order in Ukraine and the optimal combination of market self-regulation of economic relations of economic entities and state regulation of macroeconomic processes.