очищення води

Порівняння moringa oleifera та citrus paradisi, як дезінфікуючих та коагулюючих речовин для оброблення води

Досліджено коагулюючі та дезинфікуючі властивості Moringa oleifera (Моринга масляниста) та Citrus paradisi (грейпфрут) на зразках, отриманих з пакетованої води, води із свердловин, річкової та колодязної води. Показано, що Moringa oleifera адекватно функціонує після 2 годин відстоювання сильно мутної річкової води, і є більш ефективним у поєднанні з Citrus paradisi. Встановлено ефективність такої комбінації для очищення річкової води. Число загальної кількості Coliform та Escherichia coli (коліморфних бактерій та кишкової палички) знижується зі збільшенням часу оброблення.

Адсорбція кадмію з водних розчинів на модифікованих сорбентах

Одержано нові модифіковані сорбенти на основі опок Астраханської області. Проведено порівняння сорбції кадмію на вказаних сорбентах. Вивчено ізотерми статичної сорбції речовин з водних розчинів, розраховані зміни ентальпії, ізобарно-ізотермічного потенціалу та ентропії сорбції. Розрахована кінетика сорбції йонів кадмію з водних розчинів. Показано, що результати досліджень можуть бути використані для очищення води від йонів кадмію.

SORPTION PURIFICATION OF NATURAL WATER FROM MICRO-MIXTURES OF HARD METALS

The research determines the efficiency of the use of activated carbon in the process of water purification from heavy-metal ions for technological purposes in the food industry. Comparative studies of the use of sorbents of various types of activated carbon have been carried out. The study determines the factors that influence the efficiency of drinking water purification from heavy metal ions through activated carbon. It also proves the highest efficiency of oxidized form of activated carbon

Економія енергії завдяки побутовим пристроям очищення водопровідної води

Вода – єдина рідина, що використовується в їжі людини, яка представляє різні процеси виробництва та транспортування. Всі харчові рідини фактично потребують процесів виробництва та очищення в контрольованих середовищах, а також транспортування перевізниками. А воду, крім того, що процес її виробництва простіший, можна постачати як розподільними мережами, так і шляхом транспортування перевізниками. В останні роки споживання пляшкової води значно зросло не тільки для потреб здоров’я, але й для інших потреб.

Очищення природних вод від амонійного азоту цеолітокерамічними адсорбентами

Investigation results of the aqueous solutions purification process from ammonium nitrogen by composite ceramic adsorbent on basis of synthetic NaA zeolite shown in current article. Determined higher effectivity of investigated material within ammonium removal compairing to natural zeolite formations. Given work- and full ionexchange capacities of adsorbent, which allows arguments for its succesfully using in another cation-exchange processes.

Ефективність подачі газу при короткочасній дії кавітації на знезараження бактерій bacillus cereus у воді

Запропоновано подачу газів різної природи в реакційне середовище для знеза-
раження води від бактерій в умовах кавітації. Доведено, що подача газу впродовж
перших трьох хвилин процесу пришвидшує розбиття скупчень агрегатів у водному
середовищі в акустичних умовах, що пов’язано з утворенням додаткових зародків
кавітації порівняно із протіканням процесу за відсутності подачі газу. Встановлено, що у
початковий момент реакції енергія кавітації витрачалася на розбивання скупчень