Проведення процесу електрокоагуляції з використанням залізних і алюмінієвих електродів з перфораціями і без них

2023;
: cc. 164 - 169
1
Department of Chemical Engineering, Andhra University
2
Department of Chemical Engineering, Andhra University
3
Department of Mechanical Engineering, Prince Mohammad Bin Fahd University

Процес електрокоагуляції широко використовують для вилучення забруднюючих речовин з промислових стічних вод. У цьому дослідженні зроблено спробу дослідити проведення процесу електрокоагуляції з використанням алюмінієвих і залізних електродів для обробки іонів металів, наявних у синтетичних гальванічних стічних водах. Досліджувані електроди були з перфораціями та без них, і встановлено, що ефективність електродів з перфорацією (80 %) була вищою, ніж без перфорацій (50 %). Ефективність вилучення іонів важких металів зростала з часом утримування та постійним струмом. Оптимізовані значення часу перебування, напруги, рН, струму, відстані між електродами становили 160 хв, 6 В, 5, 0,2 А і 3 см відповідно. Максимальний відсоток вилучення іонів нікелю та міді за допомогою перфорованих залізних електродів становив 90,7 % і 86,0 % відповідно, а для хрому з використанням поєднання перфорованих залізних і алюмінієвих електродів – 93,1 %. Вилучення іонів металу відбувалося за кінетичною моделлю псевдодругого порядку з параметрами, залежними від струму.

  1. Jagadal, C.B.; Hiremath, M.N.; Shivayogimath, B. Study of Dairy Wastewater Treatment Using Monopolar Series System of Electrocoagulation Process with Aluminium Electrodes. Int. Res. J. Eng. Technol. 2017, 4, 1223-1227.
  2. Hakizimana, J.N.; Gourich, B.; Chafi, M.; Stiriba, Y.; Vial, C.; Drogui, P.; Naja, J. Electrocoagulation Process in Water Treatment: A Review of Electrocoagulation Modeling Approaches. Desalina-tion 2017, 404, 1-21. https://doi.org/10.1016/j.desal.2016.10.011
  3. Moussa, D.T.; El-Naas, M.H.; Nasser, M.; Al-Marri, M.J. A  Comprehensive Review of Electrocoagulation for Water Treatment: Potentials and Challenges. J. Environ. Manage. 2017, 186, 24-41. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.10.032
  4. AlJaberi, Forat Y.; Abdulmajeed, Basma A.; Hassan, Ali A.; Ghadban, Muhib L. Assessment of an Electrocoagulation Reactor for the Removal of Oil Content and Turbidity from Real Oily Wastewater Using Response Surface Method. Recent Innov. Chem. Eng. 2020, 13, 55-71. https://doi.org/10.2174/2405520412666190830091842
  5. García-Morales, M.A.; González Juárez, J.C.; Martínez-Gallegos, S.; Roa-Morales, G.; Peralta, E.; del Campo López, E.M.; Barrera-Díaz, C.; Miranda, V.M.; Blancas, T.T. Pretreatment of Real Wastewater from the Chocolate Manufacturing Industry through an Integrated Process of Electrocoagulation and Sand Filtration. Int. J. Photoenergy 2018, 3, 2146751. https://doi.org/10.1155/2018/2146751
  6. Hamada, M.; Ghalwa, N.A.; Farhat, N.; Al Mahllawi, K.; Jamee, N. Optimization of Electrocoagulation on Removal of Wastewater Pollutants. Int. J. Environ. Waste Manag. 2018, 8, 1000357. https://doi.org/10.4172/2252-5211.1000357
  7. Muhsun, S.; Basheer, M.I.; Mahdi, M.M. Performance Evaluation of Electro-Coagulation System for Wastewater Treat-ment. J. Eng. Sustain. Dev. 2017, 21, 101-115.
  8. Li, G.; Yang, C.; Yao, Y.; Zeng, M. Electrocoagulation of Chromium in Tannery Wastewater by a Composite Anode Modified with Titanium: Parametric and Kinetic Study. Desalin. Water Treat. 2019, 171, 294-301. https://doi.org/10.5004/dwt.2019.24792