окиснення

Вплив амінокислот на процес окиснення циклогексану

Розглянуто гомогенно-каталітичне рідиннофазне окиснення циклогексану в
присутності амінокислот різної будови. Проаналізовано вплив амінокислот на
показники процесу окиснення циклогексану. Визначено, що використання амінокислот
у складі каталітичної системи зменшує швидкість окиснення і збільшує селективність
за цільовими продуктами. Ефективність дії амінокислот у процесі гомогенно-
каталітичного окиснення циклогексану залежить від їх будови: збільшення довжини і

Визначення структури проміжних каталітичних комплексів у процесі окиснення циклогексану

Проведено спектрографічні дослідження бінарних каталітичних систем для
процесу окиснення циклогексану на основі нафтенату кобальту з використанням
органічних модифікаторів різної природи – етанолу та гліцину у циклогексаноні.
Проведені дослідження підтверджують припущення про комплексоутворення за участю
всіх компонентів каталітичних розчинів. Побудовано структурні формули ймовірних
комплексів каталітичних систем. The spectral analysis of binary catalytic solutions based on cobalt naphthenate for the

Вплив поверхнево-активних сполук на гомогенно-каталітичні процеси окиснення алкілароматичних вуглеводнів

Досліджено вплив поверхнево-активних речовин різної природи (йонно- та
нейонногенних) на процес рідиннофазного окиснення алкілароматичних сполук.
Одержані результати дають змогу стверджувати, що вплив застосування поверхнево-
активних сполук як каталітичних добавок повязаний не тільки і не стільки з їх
природою, скільки зі здатністю формувати активні каталітичні комплекси [добавка –
каталізатор – субстрат]. Створенні каталітичні системи не лише збільшують
продуктивність реакційного обладнання за цільовими продуктами, але й здатні