онтологічний підхід

Управління процесом математичного моделювання динаміки концентрацій шкідливих речовин на основі онтологічного підходу

Проблема побудови математичної моделі динаміки концентрацій діоксиду азоту на різних ділянках міста розглянута в цій статті. Розглянуто особливості побудови таких моделей на основі періодичного вимірювання концентрацій шкідливих речовин та ідентифікації на основі отриманих вимірювань.

Адаптивна програмна система на основі онтологічного підходу для людей з когнітивними порушеннями

Запропоновано метод створення адаптивної програмної системи для допомоги людям з когнітивними порушеннями, оснований на використанні онтологічної моделі предметної області. Проаналізовано специфіку створення програмних засобів для допомоги людям з когні- тивними порушеннями. Розкрито особливості використання онтологічного підходу для форму- вання адаптивної функціональності та графічного інтерфейсу й проаналізовано їхні переваги порівняно з класичними методами.