органічна маса вугілля

Вплив відносної витрати оксиданту на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосульфуристого низькометаморфізованого вугілля

Досліджено влив відносної витрати оксиданту на ступені вилучення сірки та глибину перетворення органічної маси вугілля, від яких залежать, відповідно, вміст сірки, з одного боку, та зольність і вихід летких знесірчуваного вугілля, з іншого. Знайдено оптимальні значення відносної витрати оксиданту, за яких рекомендується здійснювати процес оксидаційного знесірчування з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива