Вплив відносної витрати оксиданту на процес одержання сировини для виробництва пиловугільного палива з високосульфуристого низькометаморфізованого вугілля

Автори: 
Mariіa Shved, Serhiy Pyshyev and Yuriy Prysiazhnyi

Mariіa Shved-1, Serhiy Pyshyev-1, Yuriy Prysiazhnyi-1

  1. Lviv Polytecnic National University, 12, S. Bandery St., 79013 Lviv, Ukraine mari4ka.ved@ukr.net

Досліджено влив відносної витрати оксиданту на ступені вилучення сірки та глибину перетворення органічної маси вугілля, від яких залежать, відповідно, вміст сірки, з одного боку, та зольність і вихід летких знесірчуваного вугілля, з іншого. Знайдено оптимальні значення відносної витрати оксиданту, за яких рекомендується здійснювати процес оксидаційного знесірчування з метою одержання сировини для виробництва пиловугільного палива

[1] Lohutova T., Poltoratska O.: Innovatsiina Ekonomika, 2015, 1, 18.
[2] Yaroshevskiy S., Emchenko A., Popov V. et al.: Metal i Litie Ukrainy, 2010, 7, 13.
[3] Hutny W., Lee G., Price J.: Progr. Energ. Combust. Sci., 1991, 17, 373. https://doi.org/10.1016/0360-1285(91)90008-B
[4] Diez M., Alvarez R., Barriocanal C.: Int. J. Coal Geology, 2002, 50, 389. https://doi.org/10.1016/S0166-5162(02)00123-4
[5] Standards of Ukraine: TU U 10.1-30962337-006:2009, 2012.
[6] BP Statistical Review of World Energy June 2016. https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-revie...
[7] Drozdnik I., Starovoit A., Gusak V. et al.: Ugli dlia Koksovania i Pyleugolnogo Topliva. IPP Kontrast, Kharkov 2011. 
[8] Pyshyev S., Prysiazhnyi Yu., Shved M.: Uglechim. Zh., 2015, 6, 10. 
[9] Pyshyev S., Prysiazhnyi Yu., Shved M.: Techn. Audit i Reservy Vyrobnytsva, 2016, 3, 48. 
https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.70858
[10] Shved M., Prysiazhnyi Yu., Pyshyev S.: Uglechim. Zh., 2017, 1 (in press)
[11] Pyshyev S., Bilushchak H., Gunka V.: Chem. Chem. Technol., 2012, 6, 105.
[12] Pyshyev S., Gunka V., Astakhova O. et al.: Chem. Chem. Technol., 2013, 7, 327.