осадовий басейн

Розкол літосфери і формування осадових басейнів на кордонах континент – океан

Проведено вивчення глибинної будови перехідної зони від Євразійського континенту до Тихого океану для з'ясування ролі процесів, що протікають в мантії, особливо в астеносфері, у формуванні осадових басейнів. Апвелінг астеносферних діапіра до підошви земної кори приводить до розколів літосфери, виливам магматичних розплавів і дегазації мантії, що визначає формування покладів вуглеводнів.