Розкол літосфери і формування осадових басейнів на кордонах континент – океан

Автори:
1
Геофізичний центр РАН

Проведено вивчення глибинної будови перехідної зони від Євразійського континенту до Тихого океану для з'ясування ролі процесів, що протікають в мантії, особливо в астеносфері, у формуванні осадових басейнів. Апвелінг астеносферних діапіра до підошви земної кори приводить до розколів літосфери, виливам магматичних розплавів і дегазації мантії, що визначає формування покладів вуглеводнів.

  1. Родников А.Г.,.Родкин,М.В, П.А.Строев, С.Уедa, Н.Иседзаки и Ц.Сики.   Глубинное строение и геофизические поля вдоль геотраверса  Филиппинского моря. Физика Земли, N 12, 1996,100-108.
  2. Родников А.Г. Забаринская, Рашидов В.А., Родкин М.В., Сергеева Н.А. Геотраверс  Северо-Китайская равнина – Филиппинское  море - Магеллановы горы. Вестник КРАУНЦ. Науки о Земле, 2007. № 1. Вып.9, 2007, 79-89.
  3. Филатова Н.И., Родников А.Г. Охотоморский геотраверс: тектономагматическая эволюция кайнозойских структур растяжения в контексте их глубинного строения. Доклады Российской Академии наук, т. 411, № 3, 2006, 360-365