паралельне опрацювання даних

Параметри системи макрокоманд для графічного прискорювача

Визначено ключові параметри при генерації системи макрокоманд. Розглянуто залежності рівня прискорення і значень параметрів системи макрокоманд