Параметри системи макрокоманд для графічного прискорювача

2016;
: с. 48 - 52
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Визначено ключові параметри при генерації системи макрокоманд. Розглянуто залежності рівня прискорення і значень параметрів системи макрокоманд

  1. Мельник А. Врахування особливостей графічного процесора в процесі створення засобів автоматичного розпаралелення програм / А. Мельник, Н. Козак // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2013. – № 751. – С. 3–8.
  2. Козак Н. Реалізація паралельних обчислень в графічних прискорювачах [Текст] / Н. Козак // Conference ACSN-2011. – Львів, 2011. – С. 47–49.
  3. Мельник А. О., Сало А. М., Клименко В., Цигилик Л., Юрчук А. ХАМЕЛЕОН – система високорівневого синтезу спеціалізованих процесорів // Наук.-техн. журн. Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”. – Харків, 2009. – № 5. – С. 189–195.
  4. Grosser T., Zheng H., Aloor R., Simb¨urger A., Gr¨oßlinger A., Pouchet L.-N. Polly – Polyhedral Optimization in LLVM // International Symposium on Code Generation and Optimization (Charmonix, France, April 2–6, 2011).
  5. Мельник А. Підходи до програмування прискорювачів обчислень / А. Мельник, Н. Козак // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2015. – № 830. – С. 68–74.