парникові гази

Аналіз скорочення викидів парникових газів і забруднюючих речовин в Україні та країнах Європейського Союзу

Відповідно до Європейського зеленого курсу, який ставить за мету розвиток економіки замкненого циклу та зменшення викидів забруднюючих речовин, Україна також імплементує це в свої плани. Тому в даній роботі було проаналізовано та співставлено скорочення викидів СО2, NOx, SO2 країнами Європейської Спільноти та Україною. Проаналізовано фактичні дані, щодо досягнення по зниженню викидів зазначених речовин, а також співставлено плани досліджуваних країн.

DYNAMICS OF CARBON DIOXIDE ADSORPTION BY CARBON NANOTUBES

This article is devoted to the study of the carbon dioxide adsorption process. The relevance of using carbon nanotubes for adsorbing carbon dioxide from industrial emissions is that carbon nanotubes have a high surface area and can effectively interact with carbon dioxide molecules. In addition, they have high mechanical strength and chemical resistance, which makes them attractive for industrial use. Carbon nanotubes have the potential to reduce carbon dioxide emissions and reduce the negative impact on the environment.

Інформаційна технологія аналізу динаміки вуглецевого балансу лісів Польщі

Ведення лісового господарства пов'язане з використанням значних земельних площ і великою кількістю пов'язаної з ними інформації. Тому для оброблення, аналізу і візуалізації інформації в лісових екосистемах логічним є використання геоінформаційних систем (ГІС). Зелені рослини, дерева, що депонують вуглець і утримують його тривалий час, є основними поглиначами вуглецю на суші, тому дослідження приросту деревини, нагромадження фітомаси в лісових екосистемах необхідне для визначення вуглецевого балансу.

Визначення SF6 з використанням газової хроматографії з детектором захоплення електронів: порівняння сумішей СО2-N2 і CH4-Ar як допоміжного газу

Для визначення гексафлюору сульфуру (SF6) досліджено суміші 10% СО2-N2 і 5 % СН4-Ar як допоміжного газу в газовій хроматографії з детектором захоплення електронів (ГХ-ДЕЗ). Встановлено, що 10% СО2-N2 можна порівняти з 5 % CH4-Ar і така суміш може бути використана як альтернатива.