Інформаційна технологія аналізу динаміки вуглецевого балансу лісів Польщі

https://doi.org/10.23939/ujit2021.02.033
Надіслано: Жовтень 13, 2021
Прийнято: Листопад 23, 2021
1
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
2
Природний заповідник "Розточчя", Львівська обл., Яворівський район, Україна

Ведення лісового господарства пов'язане з використанням значних земельних площ і великою кількістю пов'язаної з ними інформації. Тому для оброблення, аналізу і візуалізації інформації в лісових екосистемах логічним є використання геоінформаційних систем (ГІС). Зелені рослини, дерева, що депонують вуглець і утримують його тривалий час, є основними поглиначами вуглецю на суші, тому дослідження приросту деревини, нагромадження фітомаси в лісових екосистемах необхідне для визначення вуглецевого балансу. Розроблено інструментарій визначення георозподіленої фітомаси лісів для розрахунку депонованого вуглецю за статистичними даними запасу насадження, породного складу, класу віку та інших лісівничо-таксаційних показників, які наводяться офіційними джерелами. Наведено опис лісів Польщі, засобами ГІС проведено аналіз табличних даних таксаційних показників лісових екосистем, наведено діаграми та створено цифрові карти лісів. Проведено аналіз стану лісів окремих воєводств Польщі у 2009 та 2019 роках на предмет оцінки викидів та поглинання парникових газів лісовими екосистемами. Описано трирівневу схему інвентаризації парникових газів, рекомендовану методикою IPCC. Наведено порівняльний аналіз лісівничо-таксаційних показників лісів Польщі за період від 2009 до 2019 років та методи, які використовують для обчислення емісій та поглинань парникових газів. Визначено кількість депонованого вуглецю за десятирічний період лісовими екосистемами Польщі. Удосконалено та доповнено архітектуру геоінформаційної технології просторового аналізу процесів депонування вуглецю та емісії парникових газів у секторі лісового господарства Польщі. Проведено розрахунки депонованого вуглецю за статистичними даними запасу насадження, породного складу, класу віку та інших лісівничо-таксаційних показників, які наводяться офіційними джерелами.

 1. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (2011). Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce wyniki za okres 2006-2010, etap 2.2.1.b (praca wykonana na zamówienie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zgodnie z umową nr OP/2715-4/U/10 z dnia 22 lipca 2010 r.), Sękocin Stary. Retrieved from: https://www3.bdl.lasy.gov.pl/portal/Media/Default/Publikacje/Wielkoobszarowa_inwentaryzacja_stanu_lasu_2006-2010.pdf
 2. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (2016). Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w Polsce wyniki za okres 2011-2015 etap 2.2.1.b (praca wykonana na zamówienie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zgodnie z umową nr EZ.271.1.7.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.), Sękocin Stary. [In Polish]. Retrieved from: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/Media/Default/Publikacje/Raport_WISL_...
 3. Bun, Rostyslav, Gusti, Mykola, Dachuk, V., Kujii, L., Oleksiv, B., Striamets, G, ... Tsybrivski, Ya. (2004). Information Technologies for Greenhouse Gas Inventories and Prognosis of the Carbon Budget of Ukraine. Lviv: UAD, 236 p. [In Ukrainian].
 4. Eggleston, H. S., Buendia, L., Miwa, K., Ngara, T., & Tanabe, K. (Eds). (2006). 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Prepared by the National Greenhouse Gas Inventories Programme. Eggleston Published: IGES, Japan.
 5. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (2006). IPCC, Chapter 4: Forest Areas. Retrieved from: http://www.ipcc.ch/. [In Russian]
 6. Kalinin, M. I. (1991). Root science. Moscow: Ecology. [in Russian].
 7. Lakida, P. I. (2002). Phytomass of forests of Ukraine. Ternopil: Zbruch. [In Ukrainian].
 8. Matthews, G. (1993). The Carbon Contents of Trees. Forestry Commission. Tech. Paper 4. Edinburgh.
 9. Rakhteenko, I. N. (1963). Growth and interaction of root systems of woody plants. Mn.: Iz-vo AN BSSR. [In Russian].
 10. Shvidenko, A. Z., Lakyda, P., Shchepashchenko, D., Vasylyshyn, R., & Marchuk, Y. (2014). Carbon, climate, and land-use in Ukraine: Forest sector: monograph. Korsun-Shevchenkivsky: FOP Gavryshenko V. M. [In Ukrainian].
 11. Shvidenko, A., Lakyda, P., McCallum, I., Nilsson, S., Schepaschenko, D., & Vasylyshyn, R. (2008). Carbon, Climate and Managed Land in Ukraine: Integrated Data and Models of Land Use for NEESPI (Forest Sector). Laxenburg, Austria.
 12. Striamets, O., Lyubinsky, B., Charkovska, N., Stryamets, S., & Bun, R. (2014). Geodistributed analysis of forest phytomass: Subcarpathian voivodeship as a case study. Econtechmod, 3(1), 95–104.
 13. Stryamets OS, Stryamets SP (2013). Modeling of phytomass of forests of Podkarpackie Voivodeship by GIS. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" Computer Science and Information Technologies, 751, 231–236. [In Ukrainian].
 14. Stryamets, O. S., Bun, R. A., Stryamets, S. P., & Danyliv, R. I. (2015). Geospatial analysis of absorption and greenhouse gas emissions by forests of the Polish Carpathians. Bulletin of the National Lviv Polytechnic University. Series: Information systems and networks, 814, 476-483 [In Ukrainian].
 15. Tkachenko, M. E., Melekhova, I. S. (Ed.). (1952). General forestry. Moscow: Goslesbumizdat. [In Russian].
 16. Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasów w polsce część 1wyniki za okres 2015-2019 etap 2.6.1.b (praca wykonana na zamówienie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych zgodnie z umową nr EZ.271.1.7.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.) Sękocin Stary, marzec 2020. Retrieved from: https://www.bip.biebrza.org.pl/plik,4883,kronika-biebrzanskiego-parku-narodowego-2019.pdf. [In Polish].