PASS Online

СИНТЕЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ 4- ЗАМІЩЕНИХ ПОХІДНИХ 9,10-АНТРАХІНОНУ

За  даними  програми  PASS  Online  для  синтезованих  сполук  була  спрогнозована противірусна  активність стосовно picorna-, influenza  та rhinovirus, що вписується  у  сучасну стратегію  створення  протипухлинних  препаратів  на  основі  антрахінону  з  антивірусною дією,  та  антибактеріальним  ефектом.  Використано  кілька  способів  синтезу  похідних 9,10- антрахінону, які містять у своєму складі біогенні аміни у 4-положенні.

СИНТЕЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ N-ПОХІДНИХ НАФТОХІНОНУ

Надзвичайно актуальним завданням органічної та фармацевтичної хімії на сьогоднішній день є пошук нових біологічно активних сполук, які в подальшому можуть використовуватися як перспективні субстанції для розробки нових низькотоксичних високоефективних лікарських препаратів. З цією метою було синтезовано гетероциклічні N-похідні 1,4-дихлоронафтохінону і визначено їх лікоподібні (“drug-like”) характеристики.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ СТРУКТУРОЮ І АКТИВНІСТЮ СИНТЕЗОВАНИХ ТРИАЗЕНІВ РЯДУ 4-ЗАМІЩЕНОГО 9,10-АНТРАХІНОНУ

Стаття авторів Шупенюк В. І., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Журахівська Л.Р., Губицька І. І. “Взаємозв’язок між структурою і активністю синтезованих триазенів ряду 4-заміщеного 9,10-антрахінону” присвячена дослідженню нових триазенів, які можуть бути використані як потенційно біологічно активні сполуки, котрі володіють протипухлинною активністю з антинеопластичною дією.

Прогнозування In Silico біологічної активності перефункціоналізованих похідних аміно-9,10-антрацендіонів

Здійснено комп'ютерний прогноз біологічної активності нових похідних 9,10-антрацендіону – 1,2,3-триазолів, дитіокарбаматів, гідразонів, із застосуванням програм PASS Online, Cell Line Cytotoxicity Predictor та Antiviral Compound Prediction. Показано, що для переважної більшості сполук спрогнозована протипухлинна активність, яка в деяких випадках доповнюється антивірусною.

Прогнозування біологічної дії екзофункціональних піридопіримідинів та їх анельованих аналогів

Реалізовано комп’ютерний прогноз біологічної активності екзофункціональних
піридопіримідинів та їх гетероанельованих аналогів із застосуванням програми PASS
Online. Проведено комп’ютерну (in silico) оцінку афінності такого типу систем при
використанні молекулярного докінгу, яка була порівняна із відповідними значеннями
аденозин-5’-трифосфату та відомого протипухлинного агенту – 3-метил-1,6-дифеніл-8-
(тіофен-2-іл)піридо[2,3-d][1,2,4]триазоло[4,3-а]піримідин-5(1Н)-ону. Встановлено, що для