people with disabilities

Проблеми підвищення якості соціальних послуг у процесі поглиблення міжнародної співпраці вітчизняних та польських підприємств

У статті проаналізовано динаміку чисельності людей із інвалідністю в Україні, зокрема по групах, та окремо дітей із інвалідністю, надання послуг Державною службою зайнятості особам із інвалідністю, у тому числі у Львівській області. Встановлено основні проблеми, які зумовлюють невисоку якість соціальних послуг та напрями їх вирішення й уникнення наслідків. Подано порядок створення та розвитку соціальних послуг за етапами, визначено фактори впливу зовнішнього і внутрішнього середовища. Визначено основні передумови отримання якісних соціальних послуг населенням.

Публікації про людей з обмеженими можливостями в інтернет-ЗМІ

Ставлення до осіб з обмеженими можливостями здоров’я та з інвалідністю змінювалося протягом історії розвитку суспільства й зумовлено його культурно- історичними традиціями, соціально-економічним становищем, переважною релігією і менталітетом. Залежно від цього формується суспільне сприйняття інвалідів та осіб із обмеженнями в життєдіяльності, складаються уявлення про цю соціальну групу і формуються упередження щодо них. Велику роль у формуванні образу і стереотипів щодо людей з особливими потребами у суспільстві відіграють ЗМІ.

Семантичний Веб: інформаційно-комунікаційна складова соціальної адаптації

An important part of providing social adaptation for the disabled is to provide them with education. The task is difficult due to many factors: the accessibility of the medium, the lack of barriers to education and information. The level of availability of the medium for the people with various forms of disabilities remains one of the most urgent problems. The difficulty in ensuring accessibility is that people with various forms of restrictions require different types of accessibility.