переможець-забирає-все

Схемотехнічна реалізація моделі розпаралеленої штучної нейронної мережі нечіткої теорії адаптивного резонансу

У статті описана і змодельована схемотехнічна реалізація розпаралеленої штучної нейрон- ної мережі нечіткої теорії адаптивного резонансу. У мережі реалізовані паралельний вибір категорії та резонансу. Нейронні схеми типу “winner-take-all” неперервного та дискретного часу забезпечують ідентифікацію найбільших з М-входів. Схеми неперервного часу описані рівняннями стану з розривною правою частиною. Дискретний аналог описано різницевим рівнянням.