перетворювачі Холла

Алгоритм синтезу SPICE схем заміщення гальваномагнітних перетворювачів Холла

Наведено алгоритм синтезу SPICE схем заміщення сенсорів магнітного поля на основі гальваномагнітних перетворювачів Холла. З використанням типових бібліотечних елементів синтезовано схеми заміщення, що враховують параметри магнітного поля та просторового положення сенсора в ортогональній системі координат. Отримані шляхом моделювання результати якісно підтверджують результати експериментів та служать основою процедури калібрування сенсорів.

Магнітодинамічний метод діагностики залізничної колії і напрями його модернізації

Розглянуто напрями модернізації інформаційно-діагностичної системи, якою обладнаний Львівський магнітний вагон-дефектоскоп № 442. Для діагностики залізничної колії застосовано магнітодинамічний метод, який має переваги над ультразвуковим методом, що сьогодні дуже широко використовується. Магнітодинамічний метод поширений у Великобританії, Ірані, США та в пострадянських країнах.