Алгоритм синтезу SPICE схем заміщення гальваномагнітних перетворювачів Холла

2011;
: ст. 64 – 71
Authors: 

Готра 3., Голяка Р., Юрчак І., Марусенкова Т.

З. Готра1, Р. Голяка1, І. Юрчак2, Т. Марусенкова1

Національний університет «Львівська політехніка»,

  1. кафедра електронних приладів (ІТРЕ)
  2. кафедра систем автоматизованого проектування (ІКНІ)

Наведено алгоритм синтезу SPICE схем заміщення сенсорів магнітного поля на основі гальваномагнітних перетворювачів Холла. З використанням типових бібліотечних елементів синтезовано схеми заміщення, що враховують параметри магнітного поля та просторового положення сенсора в ортогональній системі координат. Отримані шляхом моделювання результати якісно підтверджують результати експериментів та служать основою процедури калібрування сенсорів.

1. Daniel Foty, MOSFET Modeling with SPICE. Principles and Practice, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River. NJ 07458. 1997. 2. Micro-Cap 7.0, 8.0, 9.0 Electronic Circuit Analysis Program. Reference Manual. Spectrum Software. 2001, 2005, 2008. www.spectrum-soft.com. 3. R.S. Popovic, Hall Effect Devices. Second edition. Adam Hilger, Bristol, Philadelphia and New York, 2002. 4. Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля / За ред. З.Ю. Готри / І.А. Большакова, М.Р. Гладун, Р.Л. Голяка, З.Ю. Готра, І.Є. Лопатинський, Є. Потенцкі, Л.І. Сопільник. – Львів: Вид-во Нац. унту "Львівська політехніка", 2001. 5. F. Burger, P.-A. Besse, R.S. Popovic. New fully integrated 3-D silicon Hall sensor for precise angular-position measurements. Sensors and Actuators. A 67. 1998. PP. 72-76. 6. Большакова І.А., Голяка Р.Л., Мороз А.П., Єрашок В.Е., Марусенкова Т.А. Сенсорні пристрої магнітного поля на сенсорах Холла з розщепленою структурою // Електроніка. Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2009. – № 646. – С. 38–46.