перманентні GNSS станції

Дослідження взаємозв’язку сейсмічності та сучасних горизонтальних зміщень за даними перманентих ГНСС-станцій у Карпато-Балканському регіоні

Проблема прогнозу землетрусів та їх взаємозв’язку з горизонтальними деформаціями земної кори досі не вирішена. У цій роботі метою є пошук просторово-часових взаємозв’язків між величинами узагальнених критеріїв поля горизонтальних швидкостей земної кори та узагальненої сейсмічності. Як полігон досліджень обрано територію Карпато-Балканського регіону, в зв’язку з широкою диференціацією сейсмічної активності та добре дослідженою геологічною структурою регіону. Методика. За даними мереж ГНСС-станцій у період з 2010-2019 рр.

Етапи побудови національної геодезичної системи відліку в Україні

Розглянуто основні етапи побудови в Україні національної геодезичної системи відліку - державної референцної системи координат.