Етапи побудови національної геодезичної системи відліку в Україні

Автори:
1
Державне Українське Аерогеодезичне підприємство; Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто основні етапи побудови в Україні національної геодезичної системи відліку - державної референцної системи координат.

1. Бондар А. Л., Заєць І.М., Кучер О.В. Стан та основні напрямки розвитку Державної геодезичної мережі України // Вісник геодезії та картографії. – 2001 р. – №3. – С. 17–23. 
2. Кучер О., Ренкевич О., Лепетюк Б. Дослідження референцних систем координат для території України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Л., 2002. – С. 15–28. 
3. Кучер О., Ренкевич О., Лепетюк Б., Заєць І. Науково-технічне запезпечення впровадження референцної системи координат для території України // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: Зб. наук. пр. – Л., 2003. – С. 23–31. 
4. Савчук С.Г. До питання про створення національної системи відліку //Вісник геодезії та картографії. – 2001. – №4. – С.11–13. 
5. Савчук С.Г. Побудова геодезичної референцної системи координат // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2002. – Вип.62. – С. 47–59. 
6. Закон України “Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність” від 23 грудня 1998 р. № 353–ХІУ. 
7. Указ Президента України ”Про поліпшення картографічного забезпечення державних та інших потреб в Україні” від 1 серпня 2001 року,  № 575/2001. 
8. Постанова Кабінету Міністрів України “Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84” від 22.12.1999 р. № 2359. 
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про затвердження плану заходів щодо впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS-84” від 11.08.2000 р. №320-р. 
10.  Постанова Кабінету Міністрів України  “Про затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережі України” від 8 червня 1998 р. № 844. 
11. Постанова  Кабінету  Міністрів  України   “Про  затвердження  Державної    науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки” від 16 січня 2003 р. № 37.