перидотити

Прогнозний розріз літосфери центральної частини Середньопридніпровського Мегаблока за геолого-геофізичними даними

За результатами профільних робіт методами аудіомагнітотелуричного зондування у комплексі з іншими геофізичними методами в центральній частині Середньопридніпровського мегаблока УЩ встановлена вертикальна диференціація літосфери, яка проявляється як у величині ефективного опору, так і у зміні простягання геоелектричних аномалій – від горизонтального до суттєво похилого. При цьому видима вертикальна потужність шарів геоелектричних неоднорідностей з глибиною зростає, а при переході у верхню мантію (нижче від розділу Мохоровичича) їх границі стають менш чіткими.

Мінералогія і геодинамічні умови перетворення перидотитів з офіолітів Мармароської зони скель (Українські карпати)

Мета. Метою досліджень є вивчення петрографічних особливостей перидотитів офіолітів Мармароської зони скель, хімічного складу мінералів, встановлення термодинамічних параметрів їхнього перетворення, реконструкція геодинамічних обстановок становлення порід. Методи. Досліджено ділянки поширення перидотитів у басейні рік Мала і Велика Уголька (басейн р. Теребля) геокартувальним методом, лабораторне вивчення перидотитів охоплювало низку методів. Застосовано оптичні петрографічні методи.