Прогнозний розріз літосфери центральної частини Середньопридніпровського Мегаблока за геолого-геофізичними даними

1
Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України

За результатами профільних робіт методами аудіомагнітотелуричного зондування у комплексі з іншими геофізичними методами в центральній частині Середньопридніпровського мегаблока УЩ встановлена вертикальна диференціація літосфери, яка проявляється як у величині ефективного опору, так і у зміні простягання геоелектричних аномалій – від горизонтального до суттєво похилого. При цьому видима вертикальна потужність шарів геоелектричних неоднорідностей з глибиною зростає, а при переході у верхню мантію (нижче від розділу Мохоровичича) їх границі стають менш чіткими. На глибинах понад 100 км форми геоелектричних аномалій стають “овалоподібними” або “близькоізометричними”, що може бути пов’язано з наявністю невеликих камер часткових розплавів.
 

  1. Бородулин М.И. Байсарович М.Н. Модели литосферы Украинского щита по материалам ОГТ // Геофиз. журн. – 1992. – 14, № 4. – С. 57–66.
  2. Дьяконова А.Г. Ингеров А.И., Рокитянский И.И. Электромагнитное зондирование на Восточно- Европейской платформе и Урале. – Киев: Наук. думка, 1986. – 140 с.
  3. Ингеров А.И. Ганоцкий О.В., Бугримов Л.П. Электромагнитные исследования в юго-западной части геотраверса “Гранит ”. Методика и результаты исследований // Геофиз. сб. – Свердловск, 1991. – № 1. – С. 68–73.
  4. Пигулевский П.И. Геоэлектрические особенности строения литосферы центральной части Среднеприднепровского мегаблока Украинского щита // Международная конференция “Актуальные проблемы электромагнитных зондирований”. Санкт-Петербург, 16–20 мая 2011 г. – Санкт-Петербург. – 2011. – С. 138–141.
  5. Соллогуб В.Б. Литосфера Украины. – К.: Наук. думка, 1986. – 183 с.
  6. Специус З.В. Серенко В.П. Состав континентальной верхней мантии и низов коры под Сибирской платформой. – М., 1990. – 272 с.
  7. Францессон Е.В., Лутц Б.Г. Кимберлитовый магматизм древних платформ. – М., 1995. – 340 с.
  8. Шеремет Е.М. Кулик С.Н., Кривдик С.Г., Пигулевский П.И., Бурахович Т.К., Загнитко В.Н. и др. Критерии рудоносности и металлогения областей субдукции Украинского щита. – Донецк: Ноулидж, 2011. – 286 с.